CAO

Nederlandse poppodia
en -festivals

CAO NPF

De WNPF en de Kunstenbond zijn een cao-akkoord overeengekomen voor 2024 en 2025 tot 1 april. De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2024 en eindigt op 31 maart 2025.


Het cao-akkoord is hier te downloaden. 
Zodra de nieuwe tekst van de cao gereed is, wordt deze hier gepubliceerd.

Vragen?
WNPF-leden kunnen met vragen terecht bij Simon de Groot via simon@vnpf.nl.

Addendum bij cao 2022-2023 Eenmalige uitkering
De WNPF en de Kunstenbond zijn op 14 november 2022 overeengekomen om werknemers een eenmalige uitkering van €1100,- ter compensatie van het verlies aan koopkracht als gevolg van infllatie uit te keren. Deze afspraak wordt als een addendum toegevoegd aan de cao 2022-2023. 

Het addendum is hier te downloaden.
De toelichting op het addendum is hier te downloaden.

Gezamenlijke verklaring Fair Practice Code
De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Het had ooit als doel om op meerdere niveaus hierover een gesprek te stimuleren en faciliteren. De code moest uitnodigen tot kritische reflectie en een handreiking bieden voor hoe de sector in gezamenlijkheid tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk zou kunnen komen. Ook moest het functioneren als een paraplu voor regelingen en richtlijnen ter verbetering van het verdienvermogen en ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector.

De cao voor poppodia en -festivals functioneert al jaren precies als bovenbedoelde ‘regelingen en richtlijnen’. Inmiddels is de code (onbedoeld) uitgegroeid tot een subsidievoorwaarde. Ook sommige gemeenten hanteren de Fair Practice Code als subsidievoorwaarde maar hebben vaak geen benul van hoe dit te toetsen. Daarom hebben Kunstenbond en WNPF deze gezamenlijke verklaring opgesteld die alleen van toepassing is op WNPF-leden.

Download hier de gezamenlijke verklaring van de WNPF en de Kunstenbond over de Fair Practice Code.

CAO Artikelen


Contact


Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals
Bataviastraat 24 1095 ET Amsterdam
simon@vnpf.nl
020-4215005